Fypryst Combo Dog M 134 mg (10 – 20 kg), 3 pipete

76.46lei

Fypryst Combo Dog M 134 mg (10 – 20 kg), 3 pipete  – Pipete spot-on pentru tratamentul infestaţiei cu purici sau infestaţiilor mixte cu căpuşe şi/sau păduchi hematofagi la câinii intre 10 si 20 kg.n n Fiecare pipetă de 1,34 ml conţine:nSubstanţă activă: nnFipronil 134 mgnS-metopren 120,60 mgnnExcipienţi: nnButilhidroxianisol (E320) 0,27 mgnButilhidroxitoluen (E321) 0,13 mgnnINDICAŢII  nTratamentul infestaţiei cu purici sau infestaţiilor mixte cu căpuşe şi/sau păduchi hematofagi la câini. În funcţie de greutatea corporală, câinii sunt repartizaţi pe grupe de greutate:nntratamentul infestaţiilor cu purici (Ctenocephalides spp.). Eficacitatea insecticidă împotriva reinfestărilor cu purici adulţi persistă 8 săptămâni. Prevenirea multiplicării puricilor prin inhibarea dezvoltării ouălor (acţiune ovicidă) şi a larvelor şi pupelor (acţiune larvicidă) ce provin din ouăle depuse de puricii adulţi persistă 8 săptămâni după aplicarea produsului.ntratamentul infestaţiilor cu căpuşe (Ixodes ricinus, Dermacentor variabilis, Dermacentor reticulatus, Rhipicephalus sanguineus). Produsul prezintă eficacitate acaricidă de până la 4 săptămâni împotriva căpuşelor.ntratamentul infestaţiilor cu păduchi hematofagi (Trichodectes canis).  nnProdusul poate fi utilizat în cadrul strategiei de tratament pentru controlul dermatitei alergice provocate de purici (DAP), diagnosticată anterior de către medicul veterinar.nCONTRAINDICAŢII  nnÎn absența datelor disponibile produsul nu se administrează la căţeii cu vârsta mai mică de 8 săptămâni si/sau cu greutate mai mică de 2 kg.  nNu administraţi produsul la animalele bolnave (boli sistemice, febră) sau la cele aflate în convalescenţă.  nnProdusul nu trebuie administrat la iepuri, datorită riscului de apariţie al unor reacţii adverse grave sau chiar al morţii.  nnDeoarece nu au fost efectuate studii clinice, utilizarea produsului la alte specii de animale în afara speciilor ţintă nu este recomandată.  nProdusul este indicat in special câinilor. Nu administraţi la pisici şi dihori domestici, deoarece poate apărea supradozarea.nnREACŢII ADVERSE  nnPrintre reacţiile adverse foarte rare suspectate, se pot observa reacţii pasagere ale pielii la locul aplicării medicamentului (decolorare şi căderea părului, prurit şi eritem) şi prurit general sau alopecie.nÎn mod excepţional după utilizare s-au observat simptome neurologice reversibile (hiperestezie,  depresie, alte semne neurologice), hipersalivaţie, vărsături sau simptome respiratorii.  nÎn cazul în care animalele se ling, poate apărea hipersalivaţie de scurtă durată datorată în principal excipienţilor  Evitaţi supradozarea  nDacă observaţi reacţii grave sau alte efecte care nu sunt menţionate în acest prospect, vă rugăm informaţi medicul veterinar.nnSPECII ŢINTĂ: Câini 10-20 kgnPOSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, CALE (CĂI) DE ADMINISTRARE ŞI MOD DE ADMINISTRAREnCale de administrare şi cantităţi de administrat: Numai pentru uz extern.nAdministraţi prin aplicare locală pe piele, conform greutăţii coporale, după cum urmează:nCâini 10-20 kgnnNumăr de pipete: 1 pipetănVolumul pipetelor: 1,34 mlnConcentraţie (Fipronil + S-metopren: 134 mg + 120,6 mgnnÎn acest fel, se asigură o doză minimă recomandată de fipronil de 6,7 mg/kg şi o doză de S-metopren de 6 mg/kg, după aplicare locală pe piele.nMod de administrare:n1. Scoateţi o pipetă din ambalaj. Ţineţi pipeta în poziţie verticală cu vârful în sus şi deşurubaţi capacul pipetei.2. Cu celălalt capăt al dopului astfel îndepărtat, perforaţi sigiliul pipetei, apoi îndepărtaţi capacul.3. Îndepărtaţi părul animalului de pe linia mediană dintre omoplați pentru a face pielea vizibilă. Puneţi vârful pipetei pe piele şi presaţi tubul de mai multe ori pentru a fi golit direct pe piele, într-un singur loc.nRECOMANDĂRI PRIVIND ADMINISTRAREA CORECTĂnnÎn absența studiilor de siguranță, intervalul minim între aplicări este de 4 săptămâni.nLa nivelul locului de aplicare se pot observa modificări temporare ale părului (aglutinare/păr gras).nnTIMP DE AŞTEPTARE: Nu este cazul.nPRECAUŢII SPECIALE PENTRU DEPOZITAREnnA nu se lăsa la vederea şi îndemâna copiilor.nA se păstra la temperaturi sub 30 C.nA se păstra în ambalajul original, pentru a fi protejat de lumină şi umiditate.nA nu se utiliza acest produs veterinar după data expirării marcată pe eticheta.nnATENŢIONĂRI SPECIALEnnDatele despre eficacitatea produsului după îmbăiere/şamponare a animalelor sunt insuficiente, de aceea această practică nu se recomandă timp de 2 zile de la aplicarea medicamentului. Şampoanele emoliente se pot folosi înainte de tratament, dar, dacă sunt folosite săptămânal, reduc durata de protecţie împotriva puricilor la aproximativ 5 săptămâni. Îmbăierea săptămânală cu şampon medicamentat cu clorhexidină 2% nu afectează eficacitatea produsului împotriva puricilor, după cum reiese din studii efectuate pe o perioadă de 6 săptămâni.nCâinilor nu trebuie să li se permită să înoate în cursuri de apă timp de 2 zile de la aplicarea produsului.nPot apărea căpuşe sporadic. Astfel, este imposibilă excluderea completă a infectării cu boli în condiţii nefavorabile.nPuricii animalelor de companie infestează deseori coșul animalului, lenjeria și zonele obișnuite de odihnă, cum sunt covoarele și alte materiale moi, care trebuie tratate, în caz de infestare masivă și la iniţierea măsurilor de control, cu un insecticid adecvat și aspirate în mod regulat.nEvitaţi contactul produsului cu ochii animalelor.nEste important să vă asiguraţi că aplicarea produsului se face într-un loc ferit unde animalul nu se poate linge şi trebuie evitat ca animalele sa se lingă unele pe altele după aplicarea tratamentului.nProdusul poate fi aplicat femelelor gestante, precum şi femelelor care alăptează.nStudiile cu privire la siguranţa produsului în cazul căţeilor cu vârsta de până la 8 săptămâni şi cu o greutate corporală în jur de 2 kg, tratați lunar cu doze de 5 ori mai mari decât doza recomandată, au demonstrat că nu există efecte nedorite.nRiscul reacţiilor nedorite creşte odată cu supradozarea (vezi pct.. 6) de aceea utilizaţi întotdeauna pipeta cu doza corespunzătoare greutăţii animalului.nnPrecauţii speciale care trebuie luate de persoana care administrează produsul medicinal veterinar la animalennProdusul poate cauza iritarea mucoaselor, pielii şi ochilor. De aceea, evitaţi contactul produsului cu gura, pielea şi ochii.nPersoanele cu hipersensibilitate cunoscută la insecticide sau alcool trebuie să evite contactul cu produsul. Evitaţi contactul direct al mâinii cu produsul. În caz de contact accidental, spălaţi mâinile cu apă şi săpun.nÎn caz de contact cu ochii, spălaţi din abundenţă cu apă curată.nSpălaţi mâinile după utilizare.nNu fumaţi, nu beţi şi nu mâncaţi în timp ce aplicaţi produsul.nNu puneţi mâna pe animalele tratate şi nu lăsaţi copiii să se joace cu acestea până ce locul de aplicare al produsului nu s-a uscat. De aceea, nu se recomandă aplicarea tratamentului în timpul zilei ci seara înainte de culcare, iar animalelor nu li se va permite să doarmă cu proprietarii şi mai ales cu copiii.nnPRECAUŢII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSULUI NEUTILIZAT SAU A DEŞEURILOR, DUPĂ CAZnnOrice produs neutilizat sau deşeu provenit din utilizarea unor astfel de produse trebuie eliminate în conformitate cu cerinţele locale.nFipronilul şi S-metopenul pot afecta organismele acvatice. Nu contaminaţi lacurile, cursurile de apă sau canalele de scurgere cu acest produs sau cu ambalajele folosite.

SKU: 7529 Categorie: Etichete: ,

Fypryst Combo Dog M 134 mg (10 – 20 kg), 3 pipete

Fypryst Combo Dog M 134 mg (10 – 20 kg), 3 pipete  – Pipete spot-on pentru tratamentul infestaţiei cu purici sau infestaţiilor mixte cu căpuşe şi/sau păduchi hematofagi la câinii intre 10 si 20 kg.n n Fiecare pipetă de 1,34 ml conţine:nSubstanţă activă: nnFipronil 134 mgnS-metopren 120,60 mgnnExcipienţi: nnButilhidroxianisol (E320) 0,27 mgnButilhidroxitoluen (E321) 0,13 mgnnINDICAŢII  nTratamentul infestaţiei cu purici sau infestaţiilor mixte cu căpuşe şi/sau păduchi hematofagi la câini. În funcţie de greutatea corporală, câinii sunt repartizaţi pe grupe de greutate:nntratamentul infestaţiilor cu purici (Ctenocephalides spp.). Eficacitatea insecticidă împotriva reinfestărilor cu purici adulţi persistă 8 săptămâni. Prevenirea multiplicării puricilor prin inhibarea dezvoltării ouălor (acţiune ovicidă) şi a larvelor şi pupelor (acţiune larvicidă) ce provin din ouăle depuse de puricii adulţi persistă 8 săptămâni după aplicarea produsului.ntratamentul infestaţiilor cu căpuşe (Ixodes ricinus, Dermacentor variabilis, Dermacentor reticulatus, Rhipicephalus sanguineus). Produsul prezintă eficacitate acaricidă de până la 4 săptămâni împotriva căpuşelor.ntratamentul infestaţiilor cu păduchi hematofagi (Trichodectes canis).  nnProdusul poate fi utilizat în cadrul strategiei de tratament pentru controlul dermatitei alergice provocate de purici (DAP), diagnosticată anterior de către medicul veterinar.nCONTRAINDICAŢII  nnÎn absența datelor disponibile produsul nu se administrează la căţeii cu vârsta mai mică de 8 săptămâni si/sau cu greutate mai mică de 2 kg.  nNu administraţi produsul la animalele bolnave (boli sistemice, febră) sau la cele aflate în convalescenţă.  nnProdusul nu trebuie administrat la iepuri, datorită riscului de apariţie al unor reacţii adverse grave sau chiar al morţii.  nnDeoarece nu au fost efectuate studii clinice, utilizarea produsului la alte specii de animale în afara speciilor ţintă nu este recomandată.  nProdusul este indicat in special câinilor. Nu administraţi la pisici şi dihori domestici, deoarece poate apărea supradozarea.nnREACŢII ADVERSE  nnPrintre reacţiile adverse foarte rare suspectate, se pot observa reacţii pasagere ale pielii la locul aplicării medicamentului (decolorare şi căderea părului, prurit şi eritem) şi prurit general sau alopecie.nÎn mod excepţional după utilizare s-au observat simptome neurologice reversibile (hiperestezie,  depresie, alte semne neurologice), hipersalivaţie, vărsături sau simptome respiratorii.  nÎn cazul în care animalele se ling, poate apărea hipersalivaţie de scurtă durată datorată în principal excipienţilor  Evitaţi supradozarea  nDacă observaţi reacţii grave sau alte efecte care nu sunt menţionate în acest prospect, vă rugăm informaţi medicul veterinar.nnSPECII ŢINTĂ: Câini 10-20 kgnPOSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, CALE (CĂI) DE ADMINISTRARE ŞI MOD DE ADMINISTRAREnCale de administrare şi cantităţi de administrat: Numai pentru uz extern.nAdministraţi prin aplicare locală pe piele, conform greutăţii coporale, după cum urmează:nCâini 10-20 kgnnNumăr de pipete: 1 pipetănVolumul pipetelor: 1,34 mlnConcentraţie (Fipronil + S-metopren: 134 mg + 120,6 mgnnÎn acest fel, se asigură o doză minimă recomandată de fipronil de 6,7 mg/kg şi o doză de S-metopren de 6 mg/kg, după aplicare locală pe piele.nMod de administrare:n1. Scoateţi o pipetă din ambalaj. Ţineţi pipeta în poziţie verticală cu vârful în sus şi deşurubaţi capacul pipetei.2. Cu celălalt capăt al dopului astfel îndepărtat, perforaţi sigiliul pipetei, apoi îndepărtaţi capacul.3. Îndepărtaţi părul animalului de pe linia mediană dintre omoplați pentru a face pielea vizibilă. Puneţi vârful pipetei pe piele şi presaţi tubul de mai multe ori pentru a fi golit direct pe piele, într-un singur loc.nRECOMANDĂRI PRIVIND ADMINISTRAREA CORECTĂnnÎn absența studiilor de siguranță, intervalul minim între aplicări este de 4 săptămâni.nLa nivelul locului de aplicare se pot observa modificări temporare ale părului (aglutinare/păr gras).nnTIMP DE AŞTEPTARE: Nu este cazul.nPRECAUŢII SPECIALE PENTRU DEPOZITAREnnA nu se lăsa la vederea şi îndemâna copiilor.nA se păstra la temperaturi sub 30 C.nA se păstra în ambalajul original, pentru a fi protejat de lumină şi umiditate.nA nu se utiliza acest produs veterinar după data expirării marcată pe eticheta.nnATENŢIONĂRI SPECIALEnnDatele despre eficacitatea produsului după îmbăiere/şamponare a animalelor sunt insuficiente, de aceea această practică nu se recomandă timp de 2 zile de la aplicarea medicamentului. Şampoanele emoliente se pot folosi înainte de tratament, dar, dacă sunt folosite săptămânal, reduc durata de protecţie împotriva puricilor la aproximativ 5 săptămâni. Îmbăierea săptămânală cu şampon medicamentat cu clorhexidină 2% nu afectează eficacitatea produsului împotriva puricilor, după cum reiese din studii efectuate pe o perioadă de 6 săptămâni.nCâinilor nu trebuie să li se permită să înoate în cursuri de apă timp de 2 zile de la aplicarea produsului.nPot apărea căpuşe sporadic. Astfel, este imposibilă excluderea completă a infectării cu boli în condiţii nefavorabile.nPuricii animalelor de companie infestează deseori coșul animalului, lenjeria și zonele obișnuite de odihnă, cum sunt covoarele și alte materiale moi, care trebuie tratate, în caz de infestare masivă și la iniţierea măsurilor de control, cu un insecticid adecvat și aspirate în mod regulat.nEvitaţi contactul produsului cu ochii animalelor.nEste important să vă asiguraţi că aplicarea produsului se face într-un loc ferit unde animalul nu se poate linge şi trebuie evitat ca animalele sa se lingă unele pe altele după aplicarea tratamentului.nProdusul poate fi aplicat femelelor gestante, precum şi femelelor care alăptează.nStudiile cu privire la siguranţa produsului în cazul căţeilor cu vârsta de până la 8 săptămâni şi cu o greutate corporală în jur de 2 kg, tratați lunar cu doze de 5 ori mai mari decât doza recomandată, au demonstrat că nu există efecte nedorite.nRiscul reacţiilor nedorite creşte odată cu supradozarea (vezi pct.. 6) de aceea utilizaţi întotdeauna pipeta cu doza corespunzătoare greutăţii animalului.nnPrecauţii speciale care trebuie luate de persoana care administrează produsul medicinal veterinar la animalennProdusul poate cauza iritarea mucoaselor, pielii şi ochilor. De aceea, evitaţi contactul produsului cu gura, pielea şi ochii.nPersoanele cu hipersensibilitate cunoscută la insecticide sau alcool trebuie să evite contactul cu produsul. Evitaţi contactul direct al mâinii cu produsul. În caz de contact accidental, spălaţi mâinile cu apă şi săpun.nÎn caz de contact cu ochii, spălaţi din abundenţă cu apă curată.nSpălaţi mâinile după utilizare.nNu fumaţi, nu beţi şi nu mâncaţi în timp ce aplicaţi produsul.nNu puneţi mâna pe animalele tratate şi nu lăsaţi copiii să se joace cu acestea până ce locul de aplicare al produsului nu s-a uscat. De aceea, nu se recomandă aplicarea tratamentului în timpul zilei ci seara înainte de culcare, iar animalelor nu li se va permite să doarmă cu proprietarii şi mai ales cu copiii.nnPRECAUŢII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSULUI NEUTILIZAT SAU A DEŞEURILOR, DUPĂ CAZnnOrice produs neutilizat sau deşeu provenit din utilizarea unor astfel de produse trebuie eliminate în conformitate cu cerinţele locale.nFipronilul şi S-metopenul pot afecta organismele acvatice. Nu contaminaţi lacurile, cursurile de apă sau canalele de scurgere cu acest produs sau cu ambalajele folosite.

Cumperi Fypryst Combo Dog M 134 mg (10 – 20 kg), 3 pipete acum online si beneficiezi de:

Livrare la domiciliu, drept de retur 14 zile, plata online sau la destinatie si factura.
Numai produse originale 100% de la cele mai mari firme din domeniu.
Drept de retur garantat prin lege in conformitate cu art.9 alin.1 din Ordonanta nr.34/2014 privind drepturile consumatorilor in cadrul contractelor încheiate cu profesioniștii, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative, Clientul beneficiază de o perioada de retragere de 14 zile pentru a se retrage dintr-un contract la distanta sau dintr-un contract in afara spatiilor comerciale, respectiv de a returna produsele cumpărate, fără a fi nevoit sa justifice decizia de retragere si fără a suporta alte costuri.

Din cauza constrângerilor tehnice, petsmart.ro nu poate garanta exactitatea completă a informațiilor afișate pe acest site și nici furnizarea în totalitate a informațiilor de către comercianți. Drept urmare, datorită naturii activităților petsmart.ro ca fiind un promotor al unor firme terțe, în cazul unor discrepanțe între informațiile afișate pe site-ul sau anunțurile petsmart.ro și cele afișate pe site-ul comerciantului, acesta din urmă va predomina. Prețurile afișate includ toate taxele, preț inclusiv TVA.